RETNINGSLINJER FOR BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Ved å benytte hjemmesiden www.janekoenig.dk aksepterer du at Jane Kønig A/S behandler dine personopplysninger i henhold til disse retningslinjene for behandling av personopplysninger.

Jane Kønig A/S respekterer fullt ut alle ønsker om hemmelighold av personlige opplysninger som oppgis på nett, og vi er oppmerksomme på behovet for hensiktsmessig beskyttelse og forsvarlig behandling av alle personlige opplysninger som vi mottar.

Hvis du ikke kan akseptere disse retningslinjene for behandling av personopplysninger, ber vi deg om å ikke bruke denne hjemmesiden.

Personopplysninger

Personlige opplysninger dekker alle opplysninger som kan brukes til å identifisere en person, herunder, men ikke begrenset til, vedkommendes for- og etternavn, alder, kjønn, privatadresse eller annen fysisk adresse, e-postadresse eller andre kontaktopplysninger, uansett om de vedrører vedkommendes private bopel eller arbeidsplass.

Hvilke personopplysninger samler vi inn og behandler?

Som en hovedregel kan du bruke hjemmesiden vår uten å fortelle oss hvem du er eller på annen måte oppgi personlige opplysninger om deg selv.

Jane Kønig A/S har likevel bruk for visse personopplysninger for å kunne handle med deg og levere nyheter til deg.

Jane Kønig A/S samler inn og behandler opplysninger om deg når du:

  • gir opplysninger i forbindelse med kjøp eller f.eks. ved opprettelse av en profil samt ved påmelding av nyhetsbrevet
  • foretar betaling av kjøp
  • sender en forespørsel, klage eller gir oss feedback
  • oppgir personopplysninger til oss via hjemmesiden eller på annen måte

Jane Kønig A/S samler kun inn de personopplysningene som er nødvendige (f.eks. e-postadresse og navn) for å levere den ytelsen som du etterspør.

Registrering av personopplysninger og personlig identifiserbare opplysninger er nødvendig for å kunne analysere hvordan brukerne bruker Jane Kønig A/S’ hjemmesider via Google Analytics.

Jane Kønig A/S samler ikke inn personlig identifiserbare opplysninger fra tredjeparter om kundene.

Jane Kønig A/S benytter ALTAPAYs Payment Services til håndtering av kjøp på nett og oppbevarer ikke informasjon om betalingsmidler selv, f.eks. kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

Hvem videresender vi personopplysninger til?

Personopplysninger oppgitt på www.janekoenig.dk videresendes kun til:

  • virksomhetens interne avdelinger
  • utvalgte og betrodde tredjeparter som kan benytte dine personopplysninger for å levere varer eller serviceytelser som du har bestilt
  • forretningspartnere for å registrere og vedlikeholde din ev. brukerkonto

Jane Kønig A/S videresender ellers kun personopplysninger til andre, f.eks. misbruksregistre i henhold til gjeldende lov, hvis den gjeldende kunden utøver misbruk eller svindel overfor Jane Kønig A/S.

For å kunne videreutvikle og forbedre Jane Kønig A/S’ hjemmesider fører vi statistikk over hvordan brukerne bruker sidene. Statistikken brukes utelukkende i oppsummert form, f.eks. til å se hvilke sider og nettlesere våre kunder bruker mest.

Jane Kønig A/S bruker Google Analytics til å samle inn besøksstatistikk og videresender i den forbindelse IP-adresser til Google Analytics. Google kan videresende informasjonen til tredjeparter der loven krever dette, eller til tredjeparter som utfører oppgaver for dem. Personvernsvilkårene for Google Analytics aksepteres ved besøk på www.fdih.dk og fremgår av http://www.google.com/privacy.html

Bortsett fra i ovenstående tilfeller videresender Jane Kønig A/S ikke data om den enkelte kundes bruk av tjenestene på www.janekoenig.dk.

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysningene lagres på servere i Danmark. Noen personopplysninger administreres av en tredjeperson (databehandler), som oppbevarer og behandler personopplysninger på Jane Kønig A/S’ vegne i henhold til disse retningslinjene for behandling av personopplysninger og den gjeldende lovgivningen om beskyttelse av personlige opplysninger.

Vi oppbevarer kun personopplysningene så lenge det er nødvendig i forhold til de opplyste formålene ovenfor.

Tilgang til opplysninger

Du kan alltid endre dine ev. kontoopplysninger og interesseområder, herunder angi om du ønsker at vi skal kontakte deg i forbindelse med tilbud på varer eller serviceytelser eller melde deg av nyhetsbrevene.

Du kan få opplyst hvilke opplysninger vi har registrert om deg. Hvis du ønsker å motta en kopi av disse opplysningene, kan du skrive til oss på adressen service@janekoenig.dk

Informasjonskapsler

Utover de opplysningene som du selv skriver inn i forbindelse med kjøp, påmelding av nyhetsbrev og andre tjenester, benytter www.janekoenig.dk seg av informasjonskapsler.

Hvis du ikke ønsker at Jane Kønig A/S identifiserer din PC, mobil osv. ved hjelp av informasjonskapsler, kan du slette eller blokkere informasjonskapsler i nettleseren din.

For hvert besøk på hjemmesiden – uavhengig av tilstedeværelsen av informasjonskapsler – registrerer vi brukerens nettlesertype, operativsystemet, verten (host) og nettadresser på de sidene som det ønskes tilgang til. Disse dataene blir brukt i et samlet og anonymt skjema for statistisk analyse om den generelle bruken av hjemmesiden.

Kontakt, endring og oppdatering av retningslinjene for behandling av personopplysninger

Jane Kønig A/S forplikter seg til å kontinuerlig oppfylle lovgivningens krav til beskyttelse av privatlivets fred.

Hvis du har spørsmål eller kommentarer til våre retningslinjer for behandling av personopplysninger eller om hvordan vi bruker dine personopplysninger, kan du kontakte oss på e-post: service@janekoenig.dk eller telefonnummer +45 33158687.

previous next